Lataa pdf...
Yrittäjän ammattitutkinto

Pienyrittäjille räätälöity ilta-/monimuotokoulutus

Koulutusaika
Lähiopetusajat sovitaan ryhmän kanssa yrittäjien aikataulut huomioiden. Koulutus alkaa min. 6 opiskelijalla.

Koulutuspaikka
Aikuiskoulutuskeskus Kouvola, Taitajantie 2, 45100 Kouvola

Tavoitteet ja hyödyt     
Koulutus tähtää yrittäjän ammattitutkinnon suorittamiseen ja oman yrityksen liiketoimintasuunnitelman päivittämiseen. Tutkinnon suorittaminen antaa laaja-alaiset valmiudet toimia yrittäjänä sekä ylläpitää ja laajentaa ammattitaitoa. Tutkinnon suorittaja voi koulutuksen aikana kehittää yrityksensä liiketoimintaa, verkostoitua muiden yrittäjien kanssa ja itsearvioida omia yrittäjäominaisuuksiaan sekä yrityksen kehittämistarpeita.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu henkilölle, jotka ovat harjoittaneet liiketoimintaa 1 - 5 vuotta.

Toteutus      
Hakeutumisvaiheessa arvioidaan tutkinnon soveltuvuus hakijalle. Arvioiden pohjalta tehdään henkilökohtainen suunnitelma tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi.Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jonka tukena toimii verkko-oppimisympäristö. Monimuotototeutukseen kuuluvat lähitunnit ovat iltaisin.

Sisältö
Orientoiva jakso ja välineopinnot

 • orientoivat opinnot ja oppimaan oppiminen
 • henkilökohtaistamisprosessi

Pakollinen osa:

Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen

 • yrittäjävalmiuksien kehittäminen
 • kehittää omaa liiketoimintaansa päivittämällä liiketoimintasuunnitelman
 • hyödyntää verkostoja
 • yritystoiminnan analysointi
 • viestiminen vuorovaikutustilanteissa

Lisäksi 2 valinnaista tutkinnon osaa seuraavista:

 • Tuotteistaminen
 • Taloushallinto
 • Myynti ja markkinointi
 • Henkilöstöhallinto
 • Sähköinen liiketoiminta
 • Franchisingyrittäminen

Opintojen tarkempi sisältö perustuu henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan, jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen.

Hinta      
Koko tutkinnon hinta on 360€ (3 tutkinnon osaa). Yhden tutkinnon osan hinta on 120€.

TARJOUS 280 € (tarjous on voimassa 31.12.2018 saakka)

Lisätietoja   

Kouluttaja Maarit Helkala, puh. 040 481 3904, sähköposti maarit.helkala@kvlakk.fi

Ammattitutkintostipendi

 • ammatillisen näyttötutkinnon (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto) suorittaneelle
 • edellyttää yhteensä vähintään viiden vuoden työssäoloaikaa ja alle 64 vuoden ikää tutkinnon suorittamispäivänä
 • veroton kertakorvaus
 • haettava vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta

Lisätietoja: www.koulutusrahasto.fi