Rakennusalan perehdytyskoulutus nuorten aikuisten osaamisohjelman kohderyhmälle sekä maahanmuttajille 15 osp

Koulutusaika
11.9.-17.11.2017 10 ov, mahdollisuus jatkaa koulutusta tämän tutustumisjakson jälkeen.                

Koulutuspaikka
Aikuiskoulutuskeskus Kouvola, Taitajantie 2, 45100 Kouvola

Tavoitteet ja hyödyt
Rakennusalan tutustumisjaksolla perehdytään rakennusalan ammatteihin, rakennustyömaahan työympäristönä sekä alan tutkintojärjestelmään. Jaksolla selvitetään myös opiskelijan soveltuvuus rakennusalalle. Tutustumisjakson jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus jatkaa itselleen sopivassa rakennusalan koulutuksessa.

Kohderyhmä
Jos olet 20–29-vuotias ja sinulla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa, nyt sinulla on mahdollisuus hankkia ammatillinen pätevyys maksutta. Tarvittaessa saat ohjausta opintojen suunnittelemiseen. Opiskelu on hyvin käytännönläheistä ja aiemmin hankkimasi osaaminen esim. työelämässä otetaan opintojen suunnittelussa huomioon. Voit opiskella myös työn ohessa.

Koulutus soveltuu myös alasta kiinnostuneille maahanmuuttajille, joilla on hyvä suomen kielen taito ja joilla ei ole Suomessa suoritettua perus-, ammatti- tai ylioppilastutkintoa.

Hinta

Koulutus on kohderyhmiin kuuluville maksutonta.

Haku
Hae koulutukseen täyttämällä sähköinen hakulomake.

Lisätietoja
toimialapäällikkö Aki Raussi, puh. 0400 905 020, aki.raussi@kvlakk.fi

Koulutuksen sisältö

     1. viikko 

      2.-4. viikko

      5.-10. viikko