Lataa pdf...
Liikunnan ammattitutkinto, aikuis- ja ikäliikunta

Koulutusaika

Koulutus on alkanut syksyllä 2017.

Toteutus
Koulutus toteutetaan joustavana monimuotokoulutuksena (iltaisin), joten opiskella voi myös työn ohessa. Lähiopetusta on keskimäärin 4 tuntia viikossa.

Koulutuksen suorittaminen

  1. Liikkumaan ohjaaminen (syksy 2017)
  2. Liikuntayrittäjänä toimiminen (talvi ja kevät 2018)
  3. Liikunnan ammattilaisena toimiminen (kesä 2018)
  4. Yksilöllinen liikunnanohjaus (syksy 2018)

Kohderyhmä

Liikunnan ammattitutkinnon aikuisten ja ikääntyvien liikuntaan painottuva valmistava koulutus on tarkoitettu esimerkiksi aikuisten ja ikääntyvien terveyttä edistävän liikunnan ja työkykyä ylläpitävän toiminnan parissa työskenteleville tai alasta kiinnostuneille sekä ko. kohderyhmien yksilöllisestä liikunnanohjauksesta kiinnostuneille. Liikuntayrittäjänä toimimiselle saa myös kunnon eväät. Koulutus soveltuu myös erityisen hyvin ikäihmisten parissa toimiville.

Koulutus soveltuu hyvin myös alasta kiinnostuneille maahanmuuttajille, joilla on hyvä suomen kielen taito.

Tutkinnon soveltuvuus hakijalle arvioidaan hakeutumisvaiheessa. (Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta 952/2011). Katso myös Sora-lainsäädäntö http://www.oph.fi/download/139942_SoRaATeat_39_011_2011_B5.pdf 

Opiskelijaksi soveltuminen_SORA.pdf

Koulutuksen sisältö

Liikunnan ammattitutkinto on näyttötutkinto, jossa osaaminen osoitetaan tutkintosuorituksilla yhteistyössä Liikuntakeskus Pajulahden kanssa. Valmistavassa koulutuksessa painopistealueina ovat aikuisten ja ikäihmisten liikunta.

Liikunnan ammattitutkinto koostuu pakollisista ja valinnaisista tutkinnonosista. Pakolliset tutkinnon osat ovat liikunnan ammattilaisena toimiminen ja liikkumaan ohjaaminen. Valinnaisista tutkinnon osista voi tämän valmistavan koulutuksen yhteydessä suorittaa tutkinnon osat yksilöllinen liikunnanohjaus ja liikuntayrittäjänä toimiminen. Voit suorittaa koko tutkinnon eli neljä tutkinnon osaa tai osan/osia tutkinnosta tarpeesi mukaan. 

Katso tarkemmin Liikunnan ammattitutkinnon perusteet. (1.4.2014 alkaen)
 

Hakeminen

Haku koulutukseen on päättynyt.

Jos olet kiinnostunut suorittamaan vain yksittäisen tutkinnon osan/tutkinnon isoa, ota yhteyttä suoraan kouluttajaan.

Koulutuksen hinta

Koko tutkinnon (neljä tutkinnon osaa) hinta on 1600 €. Yksittäisen tutkinnon osan hinta on 400 €. Tutkintomaksun voit maksaa joustavasti osissa.

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuksella opiskeltaessa kustannuksista vastaa oman alueen oppisopimuskeskus. Mikäli sinulla on työpaikka, ota yhteys oman alueesi oppisopimuskeskukseen, ja selvitä mahdollisuutesi tutkinnon suorittamiseen oppisopimuksella. Oppisopimuksella opiskeltaessa työnantaja on oikeutettu koulutuskorvaukseen. 

Lisätietoja

kouluttaja Tiia Mäkelä, tiia.makela@kvlakk.fi, puh. 040 778 3510

toimialapäällikkö Hilkka Pentsinen, hilkka.pentsinen@kvlakk.fi, puh. 0405789803