Lataa pdf...
Hyvinvointialan henkilöstökoulutusta työyhteisöille

Hyvinvointialamme tarjoaa työyhteisöille koulutus- ja kehittämispalveluja yritysten tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Avustamme myös koulutuksen rahoituksen hankinnassa.

Avekki - turvallinen asiakkaan kohtaaminen   

 • haastavat tilanteet työssä ja työpaikalla
 • agressiokäyttäytymisen ennusmerkit
 • turvallisuuskuvaus yrityksen toimintasuunnitelmassa
 • tilanteiden harjoittelua käytännössä
 • kivuton fyysinen rajoittaminen

 Toteutamme perus- ja päivityskoulutuksen yrityksenne tarpeiden mukaan.

 

Ensiavun peruskurssi 1   16h

Ensiavun peruskurssi antaa sinulle perustiedot ja – taidot auttaa hätätilanteessa sekä tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa. EA 1-kurssitodistus on voimassa kolme vuotta ja on pätevä Euroopan maissa. 

Ensiavun jatkokurssi 2   16h

Ensiavun jatkokurssi antaa perustietojen ja – taitojen lisäksi valmiutta tapaturmantilanteiden ja vammautuneiden auttamiseen, lasten elvytykseen, hypotermisen ensiapuun, yhteistyöhön viranomaisten kanssa ja terveysvalistukseen. EA 2-kurssitodistus on voimassa 3 vuotta ja on pätevä Euroopan maissa. Todistuksen voi päivittää kerran kertaus- tai hätäensiapukurssilla.

Hätäensiapu ja pelastautuminen  8h

Koulutuksen sisältö

 • Toiminta tapahtumapaikalla: tilannearvio, hätäensiavusta hätäilmoitukseen
 • Potilaan tutkiminen hätäensiapua varten
 • Elvytystapahtuman hengityksen ja sydämen toiminnan turvaaminen, peruselvytys,    tajuttomuus
 • Sairauskohtaukset, pyörtyminen, rintakipu, epilepsia, diabetes, aivoverenkiertohäiriö
 • Verenvuodot ja sokki
 • Harjoituksia
 • Henkinen ensiapu
 • Anafylaktisen reaktion tunnistaminen, anafylaktinen sokki ja hoito

 

 

Omavalvonta yksityisessä sosiaalihuollossa

 • Valviran antama ohjeistus, omavalvonnan tavoitteet
 • omavalvonnan suhde laadunhallintaan
 • omavalvontasuunnitelman sisältö
  • palvelujen tuottajaa koskevat tiedot
  • toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet
  • omavalvonnan organisointi, johtaminen ja vastuuhenkilöt
  • henkilöstön osallistuminen ja perehdyttäminen
  • asiakkaan ja omaisten osallistuminen
  • riskien tunnistaminen ja korjaavat toimenpiteet
 • palvelun sisällön omavalvonta
  • henkilöstö
  • toimitilat
  • terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet
  • asiakkaan asema ja oikeudet
  • asiakastyön sisällön omavalvonta
  • asiakastietojen käsittely
 • omavalvonnan asiakirjat
 • omavalvonnan seuranta ja arviointi
 • omavalvontalomakkeen täyttö

 

Monikulttuurisuus työyhteisössä, 1 päivä

 • Mitä monikulttuurisuus on?
 • Älä yleistä, vaan tiedosta!
 • Suomalaisuus - omat asenteet ja stereotypiat
 • Monikulttuurinen ohjaus työpaikalla

 

Uudistuva työyhteisö -sarja

 • Työyhteisöä kehittävä henkilöstökoulutus
 • Työyhteisössä kehittyvä hoito- ja hoivakulttuuri
 • Kulttuurinen hoito- ja hoivatyö

 

Koulutus tarjoaa alan ammattilaisille monikulttuurisen hoiva- ja hoitotyön osaamisen vahvistamista, asiakkaan kulttuurisia tarpeita huomioiden. Koulutuksen jälkeen kulttuurista osaamista ja tietämystä voidaan hyödyntää työympäristöissä. Koulutuksessa voidaan huomioida työyhteisöpainotuksia.

 

Lisätietoja kaikista hyvinvointialan koulutuksista: 

toimialapäällikkö Hilkka Pentsinen, puh. 040 578 9803,  hilkka.pentsinen@kvlakk.fi