Osaamista monialaiseen myyntityöhön (TE-koulutus 681859)

Koulutus alkaa 10.12.2018

Tavoite

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa valmiudet toimia erilaisissa myynnin työtehtävissä, suorittaa myynnin ammattitutkinnon tai sen osia sekä yhden syventävän tutkinnon osan valitsemastaan tutkinnosta esim.

 • Autoalan perustutkinto, varaosamyyjä
 • Pintakäsittelyn perustutkinto; maalari
 • Turvallisuusalan ammattitutkinto; kaupan turvallisuustoiminta tai arvokuljetustoiminta
 • Ravintola- ja catering alan perustutkinto, asiakaspalvelun osaamisala
 • Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto; 1 opiskelijalle sopiva tutkinnon osa
 • Lähiesimiehen ammattitutkinto; 1 opiskelijalla sopiva tutkinnon osa
 • Voidaan painottaa b-to-b myyntiä, jos opiskelijalle se on tavoitteen

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu eri alojen myyntityötehtävistä kiinnostuneille ja alalla soveltuville henkilöille sekä alan vaihtajille. Aikaisempi kokemus eri alojen myyntityöstä tai myynnistä on eduksi. Maahanmuuttajataustaisilta henkilöiltä edellytetään riittävää suomen kielen taitoa ja heille tarjotaan ammattisuomen lisäopetusta koulutuksen aikana.

Koulutuksen sisältö

 • Myyntiin valmistautuminen
 • Myynnin toteuttaminen
 • Tuoteryhmän hoitaminen
 • Markkinointitoimenpiteiden toteuttaminen
 • Työssä oppimisen ohjaaminen
 • Kauppiasyrittäjätoiminnan aloittaminen
 • Tutkinnon osa toisesta perus- tai ammattitutkinnosta

Koulutuksen toteutus

Kaikille valituille opiskelijoille tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Opiskelijakohtaisesti huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen, tarvittava osaaminen ja tavat miten osaaminen hankitaan, näytöt sekä tarvittava ohjaus ja tuki.
Koulutuksen kesto määräytyy opiskelijan HOKS perusteella tavoitteena olevien tutkinnon osien pohjalta.
Opiskelu muodostuu tietopuolisista opinnoista ja yrityksissä tapahtuvasta oppimisesta. Tietopuolinen opetus toteutetaan lähiopetuksena ja verkko-opintoina.

Maahanmuuttajille tarjotaan ammattisuomen opetusta.

Hakeutuminen

Koulutushaku www.te-palvelut.fi/koulutushaku
Hakuaika päättyy 14.11.2018

Lisätietoja koulutuksesta

Aikuiskoulutuskeskus Kouvola
Toimialapäällikkö Kalle Sarlund
puh. 0400 631 212
kalle.sarlund@kvlakk.fi

Te-keskus
Koulutusneuvonta
puh. 0295 020 702
koulutusneuvonta@te-toimisto.fi
facebook.com/koulutusneuvonta