Arjentuki

Opiskele Arjentukijaksi! Oletko vailla työtä tai uutta ammatillista suuntaa? Kiinnostaako sinua työ ihmisten ja hyvinvoinnin parissa? Tule mukaan kehittämään uudenlaista tapaa työllistää itsesi ja toimia ikääntyvien ihmisten hyvinvoinnin tukena arjessa!

Koulutusaika

13.3.2017-23.3.2018

Koulutus tapahtuu sivutoimisesti eli alle 25h/vko tai 3 ov/kk, joten opiskelu ei vaikuta opiskelijan mahdolliseen työttömyysturvaan. Opiskelu sisältää lähiopetusta, projektioppimista, verkko-opiskelua ja työssäoppimista. Jokaiselle opiskelemaan valitulle laaditaan henkilökohtaistamissuunnitelma, mikä voi vaikuttaa opiskeluaikaa lyhentävästi.

Koulutuspaikka

Aikuiskoulutuskeskus Kouvola, Taitajantie 2, 45100 Kouvola

Koulutukseen hakeminen

Hakulomakkeen löydät tästä linkistä. Voit tulostaa hakemuksen ja lähettää täytettynä osoitteeseen Aikuiskoulutuskeskus Kouvola, Petra Karhulahti, Taitajantie 2, 45100 Kouvola tai sähköisesti petra.karhulahti@kvlakk.fi.

Tutustu myös SORA-lainsäädäntöön seuraavasta linkistä ja tiedostosta opiskelijaksi soveltuminen SORA-pdf.

Koulutuksen tavoite

Koulutus toteutetaan osana Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Arjen tuki-kehittämishanketta. Koulutuksen avulla opiskelija saa valmiudet toimia ikääntyvien tai erityisryhmien arjen tukena. Arjentukija edesauttaa asiakkaan hyvinvointia tukemalla häntä monin tavoin esimerkiksi ravitsemuksessa, sosiaalisessa kanssakäymisessä, kodin turvallisuudessa, terveysliikunnassa ja puhtaudessa. Arjentukija voi toimia ennaltaehkäisevänä tukena ennen kuin ikääntyvän toimintakyky heikkenee ja hoidolliset tarpeet lisääntyvät tai täydentää toimintakyvyltään jo alentuneen henkilön hyvinvointia tukevia toimia, kuten kotihoidon palveluita.

Kohderyhmä

Työttömät työnhakijat tai henkilöt joita uhkaa työttömyys lähitulevaisuudessa. Koulutus soveltuu myös maahanmuuttajataustaisille henkilöille, joilla on riittävä suomen kielen taito. Kielitaidon taso arvioidaan hakeutumisvaiheessa. Lopullinen arviointi koulutuksen soveltumisesta tehdään hakeutumisvaiheessa. Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Koulutuksen sisältö:

Koulutus pitää sisällään seuraavat opintokokonaisuudet

  • oppimista tukevat opinnot 2 ov
  • asiakaslähtöinen toiminta 3 ov
  • arkitoiminnan ohjaaminen 9 ov
  • sosiokulttuurinen seniorityö 3 ov
  • liikunta hyvinvoinnin tukena 4 ov
  • yrittäjänä toimiminen 3 ov
  • työssäoppiminen 6 ov

Koulutus sisältää tutkinnonosat liikunnan ammattitutkinnosta (3.3 yksilöllinen liikunnanohjaus) ja yrittäjän ammattitutkinnosta (3.1 yritystoiminnan suunnittelu).

Lisätietoja

Projektiasiantuntija, kouluttaja Petra Karhulahti, petra.karhulahti@kvlakk.fi, puh. 040-1676827