Terveysalan ammattitutkinto

Terveysalan ammattitutkinto

jalkojenhoitotyön osaamisala (jalkojenhoitaja AT)

 

Koulutuksen laajuus 150 osaamispistettä

Koulutuksen kesto on n. 1-1,5 vuotta riippuen tutkinto-opiskelijan henkilökohtaistamisesta.

Jokaiselle opiskelijalle rakennettaan yksilölliset ja joustavat opintopolut ja laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.

Hakuaika 1.3.2019 -11.8.2019

Koulutus alkaa tiistaina 17.9.2019

Koulutuspaikka

Aikuiskoulutuskeskus Kouvola, Taitajantie 2, 45100 Kouvola.

Kohderyhmä

Terveysalan ammattitutkinto on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille (Valviran rekisterissä) jotka haluavat kehittää ammatillista osaamistaan tai ovat kiinnostuneita toimimaan ammatinharjoittajana jalkojenhoitotyössä. Terveysalan ammattitutkinto ei ole ns. alalletulotutkinto.

Kuvaus

Terveysalan ammattitutkinnon suorittanut työskentelee moniammatillisessa asiantuntijaverkostossa vastuualueellaan, jossa hän voi toimia oman alansa osaajana kehittämistyössä. Hän tekee yhteistyötä erilaisten sidosryhmien ja oman työyhteisönsä kanssa. Jalkojenhoitotyön osaamisalan suorittanut jalkojenhoitaja voi työskennellä esim. terveyskeskuksissa, sairaaloissa, hoiva- ja hoitolaitoksissa, palvelutaloissa tai asiakkaiden kodeissa. Hän voi toimia myös ammatinharjoittajana tai yrittäjänä.

Opinnoissa perehdyt työskentelyyn terveysalalla, jalkaterveyttä edistäviin menetelmiin, jalkaongelmien varhaiseen toteamiseen ja hoitoon sekä yhteistyöhön muiden jalkojenhoidon asiantuntijoiden kanssa. Opintojen keskeisiä sisältöjä ovat jalkasairauksien ehkäisy, jalkojen kynsi- ja iho-ongelmien hoitotyö sekä perussairaudet ja niiden vaikutus jalkojen hyvinvointiin.

Tavoitteet

Osaa eri-ikäisten asiakkaiden jalkojen perushoidon, jalkaongelmien ennaltaehkäisyn ja asiakkaan omahoidon ohjaamisen. Jalkojenhoitaja hallitsee jalkojen iho- ja kynsisairauksien hoitotyön huomioon ottaen asiakkaan perussairaudet osana jalkojenhoitoprosessia. Hän osaa myös ohjata ja neuvoa asiakasta jalkojen terveyden edistämisessä ja omahoidossa. Jalkojenhoitaja ennaltaehkäisee asiakkaan jalkaongelmien syntymistä hyödyntäen uusinta tietoa jalkojenhoitotyöstä. Hänellä on ammattitaito tehdä asiakkaille suojaavia ja keventäviä ortooseja ja ohjata asiakasta niiden käytössä.

Toteutus

Opiskelu toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää iltaisin tapahtuvaa lähiopetusta, verkko-oppimista sekä harjoittelua Kouvolan aikuiskoulutuskeskuksen jalkajoenhoitoklinikka Liljassa, yksi lähi-ilta ja kolme harjoittelupäivää viikossa.

Tutkinnon rakenne

Terveysalan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Se muodostuu pakollisista tutkinnon osista (135 osp) ja valinnaisista tutkinnon osista (15 osp).

Pakolliset tutkinnon osat

Ammattiosaajana toimiminen terveysalalla, 45 osp

Jalkojenhoitotyössä toimiminen, 90 osp

Valinnaisena tutkinnonosana Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksessa voi suorittaa seuraavat tutkinnonosat:

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen, 15 osp

Haavojen hoitaminen, 15 osp

Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

Tutkinnon perusteet:  https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/5728509

Haku

Voit hakea koulutukseen sähköisellä hakulomakkeella:

https://kvlakk-plus.solenovo.fi/education/app/applicant/applicationwizard/new?education=357817013&lang=fi

Kutsumme haastatteluun valitut sähköpostilla. Haastattelut ovat viikolla 33.

Hinta

Koulutuksen hinta on 630,00 €. Tutkinnosta voi suorittaa myös tutkinnon osia ja yhden tutkinnon osan hinta on 210,00 €.

Koulutuksen voit maksaa joustavasti osissa. Maksua ei palauteta, jos opiskelija keskeyttää opintonsa. Opiskelija ostaa itsenäisissä harjoituksissa tarvittavat hoitovälineet 250€.

Ammattitutkintostipendi

Ammattitutkintostipendi myönnetään, jos on suoritettuna ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja tutkinnon suorittamispäivään mennessä kertynyt eläkevakuutettua työhistoriaa vähintään viisi vuotta. Ammattitutkintostipendin suuruus 1.1.2018 alkaen on 400 euroa.

Lue lisää ammattitutkintostipendistä ja ehdoista täältä: https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/ammattitutkintostipendi/

Lisätietoja

Koulutukseen liittyviä lisätietoja antaa vastuukouluttaja Tuulikki Hopponen

puh. 040 1587031 tai tuulikki.hopponen@kvlakk.fi