sosiaali- ja terveysalan perustutkinto esite.pdf

Koulutusaika

 

 

6.2.2017-30.5.2018    

Koulutuspaikka

Aikuiskoulutuskeskus Kouvola, Taitajantie 2, 45100 Kouvola

Haku

Koulutushaku www.te-palvelut.fi/koulutushaku (669714). Haku päättyy 6.1.2017.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on mahdollistaa sosiaali- ja terveysalan tutkinnon osien suorittaminen tai sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Valmistava koulutus ja tutkinnon osien suorittaminen toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. 

Kohderyhmä

Työnhakijat, jotka ovat työskennelleet sosiaali- ja terveysalalla sekä ammatinvaihtajat, joilla on kokemusta alalta vähintään työkokeilun, työharjoittelun tms. kautta sekä soveltuvuus kouluttautua ja työskennellä sosiaali- ja terveysalalla. Koulutus soveltuu myös maahanmuuttajataustaisille henkilöille, joilla on riittävä suomen kielen taito. Kielitaito taso arvioidaan hakeutumisvaiheessa.

Sisältö

Voit suorittaa tutkinnon osia tai koko tutkinnon

Pakolliset tutkinnon osat

sekä osaamisala (valitaan yksi)

sekä valinnainen tutkinnon osa.

Tutustu terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä Sora-tiedotteesta.
http://www.kvlakk.fi/fi/koulutustarjonta/hyvinvointialajaliikunta/sosiaalijaterveysalanperustutkintolahihoitaja
Koulutuksen aikana opiskelijaa pyydetään esittämään rikostaustaote.

Lisätietoja

Kaakkois-Suomen TE-palvelut, puh. 0295 042 002, te-palvelut.fi/kaakkois-suomi

Koulutusneuvonta, puh. 0295 020 702, koulutusneuvonta@te-toimisto.fi facebook.com/koulutusneuvonta

Aikuiskoulutuskeskus Kouvola, kouluttaja Tuija Teitto, puh. 040 648 2299, tuija.teitto@kvlakk.fi