Lataa pdf...
Jalkojenhoidon ammattitutkinto

Koulutusaika

Koulutus alkaa 2.10.2018.

Toteutus

Opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS) mukaan, keskimäärin 30 opintoviikkoa, noin 1,5 vuotta.

Opiskelu toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää iltaisin tapahtuvaa lähiopetusta, verkko-oppimista sekä harjoittelua Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksen jalkojenhoitoklinikka Liljassa (yksi lähi-ilta viikossa ja kolme harjoittelupäivää viikossa).

Kohderyhmä

Jalkojenhoidon ammattitutkinnon perusteissa ammattitaitovaatimukset on määritelty tasollisesti siten, että henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja taidot sekä lisäksi täydentäviä opintoja ja työkokemusta sosiaali- tai terveysalan tehtävissä, pystyy todennäköisesti suoriutumaan ko. ammattitutkinnosta.

Sosiaali- ja terveysalan opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää fyysistä toimintakykyä, henkistä tasapainoa ja sosiaalisia taitoja toimittaessa erilaisten ihmisten kanssa (Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta 952/2011). Katso myös Sora-lainsäädäntö
http://www.oph.fi/download/139942_SoRaATeat_39_011_2011_B5.pdf

Opiskelijaksi soveltuminen_SORA.pdf

Tutustu myös tutkinnon perusteisiin ennen hakeutumista koulutukseen: http://www.oph.fi/download/131247_Jalkojenhoidon_at_net.PDF

Jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittanut työskentelee

 • itsenäisenä ammatinharjoittajana
 • toisen palveluksessa erilaisissa sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä
 • sairaaloissa, hoiva- ja hoitolaitoksissa, palvelutaloissa, kuntoutuskeskuksissa, kylpylöissä, kauneushoitoloissa ja kodeissa.

Tutkinnon rakenne

Pakolliset tutkinnon osat

 • Ennaltaehkäisevä ja toimintakykyä edistävä jalkojenhoito
 • Jalkojenhoito osana asiakkaan kokonaishoitoa

Tutkinnon valinnaiset osat, joista valitaan yksi

 • Ammatinharjoittajana jalkojenhoitotyössä
 • Ammatillinen tutkinnon osa sosiaali-, terveys- tai liikunta-alan ammatillisesta tutkinnosta

Koulutuksen sisältö

 • Jalkojenhoidon merkitys ihmisen kokonaishoidossa
 • Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta
 • Asiakaspalvelu ja vuorovaikutus
 • Hoitoympäristön suunnittelu
 • Jalkahoidon hoitosuunnitelman laatiminen asiakasanalyysin pohjalta ja jalkahoitojen toteutus
 • Tavallisimpien iho- ja kynsiongelmien hoitaminen
 • Vanhusten jalkojenhoito
 • Diabetespotilaan jalkojenhoito
 • Poran käyttö jalkahoidossa
 • Kevennysten käyttö
 • Yrittäjyys

Hinta 

210 €/tutkinnon osa (= 3x210€). Tutkintomaksun voit maksaa joustavasti osissa. Maksua ei palauteta, jos opiskelija keskeyttää opintonsa.

TARJOUS 280€ koko tutkinto (tarjous voimassa 31.12.2018 saakka)

Hakuaika

Haku koulutukseen on päättynyt. Lähetämme kutsun valituille haastatteluun sähköpostitse viikolla 36.


Voit hakea koulutukseen sähköisellä hakulomakkeella.

Lisätietoja

kouluttaja Tuulikki Hopponen, puh. 040 158 7031,  tuulikki.hopponen@kvlakk.fi