Lataa pdf...
Autoalan työnjohtokoulutus

Autoalan työnjohdon ammatti- tai erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus 

Työnjohtajan asiakaspalvelutaidot ovat avainasemassa asiakassuhteen jatkuvuuden ja asiakastyytyväisyyden kannalta. Työnjohtajan esimies- ja organisointitaidoilla on suora yhteys korjaamon tulokseen, kannattavuuteen ja työhyvinvointiin. Työnjohtajan oma jaksaminen ja tehokkuus työssään paranevat osaamisen lisääntymisen myötä.

Osallistumalla

  • osaat johtaa ryhmääsi, parantaa sen tehokkuutta ja tuloksia
  • lainsäädäntö-, työsuojelu- ja ympäristötietoutesi päivittyvät ja lisääntyvät
  • asiakaspalvelu- ja myyntitaitosi kehittyvät
  • työn organisointi ja suunnittelu tehostuvat ja parantuvat
  • kehityt korjaamon teknisenä asiantuntijana

Edut ja hyödyt yritykselle

  • työnjohtajan toiminta on tuloshakuista ja asiakaslähtöistä
  • työnjohdon toiminta on laadukasta ja varmatoimista
  • johtamis- ja organisointitaitojen kehittyminen lisää korjaamon tehokkuutta ja taloudellista tulosta
  • työnjohdon motivaatio ja työssä jaksaminen paranee

Koulutus

Koulutus toteutetaan pääosin työssäoppimalla työnjohtajan päivittäisessä toiminnassa.Koulutukseen osallistujille nimetään työpaikkaohjaaja, jonka tehtävänä on toimia tukihenkilönä opiskelijalle ja varmistaa työssäoppimiselle asetettujen tavoitteiden toteutuminen.

Tietoja ja taitoja kehitetään tietopuolisella koulutuksella lähipäivillä Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksessa sekä verkko-opiskeluna toteutettavilla omaan työpaikkaan liittyvillä etätehtävillä.

Koulutuksen kesto on kaksi vuotta ja lähipäivien määrä noin 15 riippuen henkilön aiemmasta osaamisesta. Koulutuksen aikana on mahdollisuus suorittaa autoalan työnjohdon ammatti- tai erikoisammattitutkinto, jos osaaminen on tutkinnon perusteiden vaatimalla tasolla.

Hakeutumisvaiheessa selvitetään aiempi osaaminen ja työkokemus ja katsotaan, kumpi tutkinto soveltuu opiskelijalle paremmin (=työkokemus työnjohtajana).

Kiinnostuitko - kysy lisää!

Lisätietoja: toimialapäällikkö Jussi Sireeni p.040 732 8489, jussi.sireeni@kvlakk.fi

Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus on APO -sertifioitu oppilaitos.